Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

49 rader
1.2 KiB

# Generated by roxygen2: do not edit by hand
export(age_group_distribution)
export(cdc_basemap)
export(geographic_spread)
export(get_flu_data)
export(get_hosp_data)
export(get_state_data)
export(get_weekly_flu_report)
export(hospitalizations)
export(ili_weekly_activity_indicators)
export(ilinet)
export(mmwr_week)
export(mmwr_week_to_date)
export(mmwr_weekday)
export(mmwrid_map)
export(pi_mortality)
export(state_data_providers)
export(surveillance_areas)
export(who_nrevss)
import(MMWRweek)
import(httr)
import(progress)
import(units)
import(xml2)
importFrom(dplyr,"%>%")
importFrom(dplyr,arrange)
importFrom(dplyr,bind_rows)
importFrom(dplyr,data_frame)
importFrom(dplyr,filter)
importFrom(dplyr,left_join)
importFrom(dplyr,mutate)
importFrom(jsonlite,fromJSON)
importFrom(purrr,discard)
importFrom(purrr,keep)
importFrom(purrr,map)
importFrom(purrr,map_chr)
importFrom(purrr,map_df)
importFrom(purrr,map_lgl)
importFrom(readr,read_csv)
importFrom(readr,type_convert)
importFrom(sf,st_read)
importFrom(stats,setNames)
importFrom(tibble,tibble)
importFrom(tools,file_path_sans_ext)
importFrom(utils,URLencode)
importFrom(utils,globalVariables)
importFrom(utils,read.csv)
importFrom(utils,unzip)