Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

295 B

Test environments

  • local R installation, R 4.0.3
  • ubuntu 16.04 (on travis-ci), R 4.0.3
  • win-builder (devel)

R CMD check results

0 errors | 0 warnings | 0 notes

  • This is a maintanance/bug-fix release
  • Fixed CRAN check error for age_group_distribution function
  • Fixed dplyr warning