Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

tidy.gdns_doh_response.Rd 340B

12345678910111213141516
 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/doh-query.R
 3. \name{tidy.gdns_doh_response}
 4. \alias{tidy.gdns_doh_response}
 5. \title{Tidy a DoH POST response}
 6. \usage{
 7. \method{tidy}{gdns_doh_response}(x, ...)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{x}{a DoH POST response}
 11. \item{...}{unused}
 12. }
 13. \description{
 14. Tidy a DoH POST response
 15. }