Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

utils.R 194B

123456789
  1. "bits" <- function(object, bit) {
  2. (object %/% (2^bit)) %% 2
  3. }
  4. "bits<-" <- function(object, bit, value) {
  5. mask <- 2^bit
  6. object <- object+(value - ((object %/% mask) %% 2))*mask
  7. object
  8. }