Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

1 рік тому
123456789
  1. "bits" <- function(object, bit) {
  2. (object %/% (2^bit)) %% 2
  3. }
  4. "bits<-" <- function(object, bit, value) {
  5. mask <- 2^bit
  6. object <- object+(value - ((object %/% mask) %% 2))*mask
  7. object
  8. }