boB Rudis před 10 měsíci
rodič
revize
aa1211842b
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 1D7529BE14E2BBA9
2 změnil soubory, kde provedl 9 přidání a 0 odebrání
  1. +8
    -0
      R/aaa.R
  2. +1
    -0
      R/doh-query.R

+ 8
- 0
R/aaa.R Zobrazit soubor

@@ -90,3 +90,11 @@ dlv = 32769
)

rr_types_rev <- set_names(names(rr_types), as.character(rr_types))

httr::user_agent(
sprintf(
"clandnstine package v%s: (<%s>)",
utils::packageVersion("clandnstine"),
utils::packageDescription("clandnstine")$URL
)
) -> .CLANDNSTINE_UA

+ 1
- 0
R/doh-query.R Zobrazit soubor

@@ -27,6 +27,7 @@ doh_post <- function(name, type = "A", server_path = "https://dns.quad9.net/dns-
`Content-Type` = "application/dns-message",
`Accept` = "application/dns-message"
),
.CLANDNSTINE_UA,
encode = "raw",
body = q$pack()
) -> res


Načítá se…
Zrušit
Uložit