boB Rudis 9 miesięcy temu
rodzic
commit
aa1211842b
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
2 zmienionych plików z 9 dodań i 0 usunięć
 1. 8
  0
    R/aaa.R
 2. 1
  0
    R/doh-query.R

+ 8
- 0
R/aaa.R Wyświetl plik

@@ -90,3 +90,11 @@ dlv = 32769
90 90
 )
91 91
 
92 92
 rr_types_rev <- set_names(names(rr_types), as.character(rr_types))
93
+
94
+httr::user_agent(
95
+ sprintf(
96
+  "clandnstine package v%s: (<%s>)",
97
+  utils::packageVersion("clandnstine"),
98
+  utils::packageDescription("clandnstine")$URL
99
+ )
100
+) -> .CLANDNSTINE_UA

+ 1
- 0
R/doh-query.R Wyświetl plik

@@ -27,6 +27,7 @@ doh_post <- function(name, type = "A", server_path = "https://dns.quad9.net/dns-
27 27
    `Content-Type` = "application/dns-message",
28 28
    `Accept` = "application/dns-message"
29 29
   ),
30
+  .CLANDNSTINE_UA,
30 31
   encode = "raw",
31 32
   body = q$pack()
32 33
  ) -> res

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz