Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
boB Rudis 62e9a5317a
wire format / 1.6.0
3 miesięcy temu
..
check_is_xptr.Rd commit before check 1 rok temu
clandnstine.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
doh_post.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
doh_servers.Rd DoH POST support 1 rok temu
from_wireformat.Rd wire format / 1.6.0 3 miesięcy temu
gdns_context.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_address.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_hosts.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_resolution_type.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_resolvconf.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_root_servers.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_timeout.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_tls_ca_file.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_tls_ca_path.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_get_transports.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_lib_version.Rd root 1 rok temu
gdns_query.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_set_hosts.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_set_resolution_type.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_set_round_robin_upstreams.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_set_timeout.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_set_tls_ca_file.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_set_tls_ca_path.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
gdns_set_transports.Rd more getters/setters 1 rok temu
gdns_update_resolvers.Rd MIT license; normalized README 4 miesięcy temu
int_gdns_context.Rd more getters/setters 1 rok temu
int_gdns_get_root_servers.Rd root 1 rok temu
int_gdns_set_hosts.Rd additional getters/setters 1 rok temu
int_gdns_set_resolution_type.Rd more getters/setters 1 rok temu
int_gdns_set_transports.Rd more getters/setters 1 rok temu
int_gdns_update_resolvers.Rd additional getters/setters 1 rok temu
is_gctx.Rd more rrs hnadled in printing; query context can be null 1 rok temu
is_null_xptr_.Rd commit before check 1 rok temu
pipe.Rd context xptr working 1 rok temu
print.gctx.Rd context xptr working 1 rok temu
print.gdns_response.Rd started work on query response pretty printer 1 rok temu
tidy.Rd tidy function + IPv4 inaddr-arpa helper 1 rok temu
tidy.gdns_doh_response.Rd tidy function + IPv4 inaddr-arpa helper 1 rok temu
to_inaddr_arpa.Rd tidy function + IPv4 inaddr-arpa helper 1 rok temu