Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
boB Rudis 62e9a5317a
wire format / 1.6.0
3 veckor sedan
..
check_is_xptr.Rd commit before check 1 år sedan
clandnstine.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
doh_post.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
doh_servers.Rd DoH POST support 10 månader sedan
from_wireformat.Rd wire format / 1.6.0 3 veckor sedan
gdns_context.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_address.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_hosts.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_resolution_type.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_resolvconf.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_root_servers.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_timeout.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_tls_ca_file.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_tls_ca_path.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_get_transports.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_lib_version.Rd root 1 år sedan
gdns_query.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_set_hosts.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_set_resolution_type.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_set_round_robin_upstreams.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_set_timeout.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_set_tls_ca_file.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_set_tls_ca_path.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
gdns_set_transports.Rd more getters/setters 1 år sedan
gdns_update_resolvers.Rd MIT license; normalized README 1 månad sedan
int_gdns_context.Rd more getters/setters 1 år sedan
int_gdns_get_root_servers.Rd root 1 år sedan
int_gdns_set_hosts.Rd additional getters/setters 1 år sedan
int_gdns_set_resolution_type.Rd more getters/setters 1 år sedan
int_gdns_set_transports.Rd more getters/setters 1 år sedan
int_gdns_update_resolvers.Rd additional getters/setters 1 år sedan
is_gctx.Rd more rrs hnadled in printing; query context can be null 1 år sedan
is_null_xptr_.Rd commit before check 1 år sedan
pipe.Rd context xptr working 1 år sedan
print.gctx.Rd context xptr working 1 år sedan
print.gdns_response.Rd started work on query response pretty printer 1 år sedan
tidy.Rd tidy function + IPv4 inaddr-arpa helper 10 månader sedan
tidy.gdns_doh_response.Rd tidy function + IPv4 inaddr-arpa helper 10 månader sedan
to_inaddr_arpa.Rd tidy function + IPv4 inaddr-arpa helper 10 månader sedan