Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

33 řádky
1.0KB

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/RcppExports.R
 3. \name{gdns_get_timeout}
 4. \alias{gdns_get_timeout}
 5. \title{Retreive the number of milliseconds to wait for request to return}
 6. \usage{
 7. gdns_get_timeout(gctx)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{gctx}{gdns resolver context created with \code{\link[=gdns_resolver]{gdns_resolver()}}}
 11. }
 12. \description{
 13. Retreive the number of milliseconds to wait for request to return
 14. }
 15. \seealso{
 16. Other context functions:
 17. \code{\link{gdns_get_hosts}()},
 18. \code{\link{gdns_get_resolution_type}()},
 19. \code{\link{gdns_get_resolvconf}()},
 20. \code{\link{gdns_get_root_servers}()},
 21. \code{\link{gdns_get_tls_ca_file}()},
 22. \code{\link{gdns_get_tls_ca_path}()},
 23. \code{\link{gdns_get_transports}()},
 24. \code{\link{gdns_set_hosts}()},
 25. \code{\link{gdns_set_resolution_type}()},
 26. \code{\link{gdns_set_round_robin_upstreams}()},
 27. \code{\link{gdns_set_timeout}()},
 28. \code{\link{gdns_set_tls_ca_file}()},
 29. \code{\link{gdns_set_tls_ca_path}()},
 30. \code{\link{gdns_update_resolvers}()}
 31. }
 32. \concept{context functions}