Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

12 rader
357 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/RcppExports.R
\name{int_gdns_set_resolution_type}
\alias{int_gdns_set_resolution_type}
\title{Internal version of gdns_set_resolution_type()}
\usage{
int_gdns_set_resolution_type(gctx, res_type)
}
\description{
Internal version of gdns_set_resolution_type()
}
\keyword{internal}