Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

12 satır
357 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/RcppExports.R
\name{int_gdns_set_resolution_type}
\alias{int_gdns_set_resolution_type}
\title{Internal version of gdns_set_resolution_type()}
\usage{
int_gdns_set_resolution_type(gctx, res_type)
}
\description{
Internal version of gdns_set_resolution_type()
}
\keyword{internal}