Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

12 lines
301 B

# Generated by roxygen2: do not edit by hand
S3method(print,gctx)
export("%>%")
export(gdns_get_address)
export(gdns_lib_version)
export(gdns_query)
export(gdns_resolver)
importFrom(Rcpp,sourceCpp)
importFrom(jsonlite,fromJSON)
importFrom(magrittr,"%>%")
useDynLib(clandnstine, .registration = TRUE)