Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

13 satır
301B

 1. # Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. S3method(print,gctx)
 3. export("%>%")
 4. export(gdns_get_address)
 5. export(gdns_lib_version)
 6. export(gdns_query)
 7. export(gdns_resolver)
 8. importFrom(Rcpp,sourceCpp)
 9. importFrom(jsonlite,fromJSON)
 10. importFrom(magrittr,"%>%")
 11. useDynLib(clandnstine, .registration = TRUE)