Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

12 satır
301 B

# Generated by roxygen2: do not edit by hand
S3method(print,gctx)
export("%>%")
export(gdns_get_address)
export(gdns_lib_version)
export(gdns_query)
export(gdns_resolver)
importFrom(Rcpp,sourceCpp)
importFrom(jsonlite,fromJSON)
importFrom(magrittr,"%>%")
useDynLib(clandnstine, .registration = TRUE)