Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

16 řádky
336B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/RcppExports.R
 3. \name{check_is_xptr}
 4. \alias{check_is_xptr}
 5. \title{Test whether an object is an external pointer}
 6. \usage{
 7. check_is_xptr(s)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{x}{object to test}
 11. }
 12. \description{
 13. Test whether an object is an external pointer
 14. }
 15. \keyword{internal}