Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

22 lines
582B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/resolver.R
 3. \name{gdns_resolver}
 4. \alias{gdns_resolver}
 5. \title{Create a gdns DNS over TLS context and populate it with a resolver
 6. for use in resolution functions}
 7. \usage{
 8. gdns_resolver(resolvers = "9.9.9.9")
 9. }
 10. \arguments{
 11. \item{resolver}{character vector of valid DNS over TLS resolvers;
 12. Defaults to Quad9 (\code{9.9.9.9}).}
 13. }
 14. \description{
 15. Create a gdns DNS over TLS context and populate it with a resolver
 16. for use in resolution functions
 17. }
 18. \examples{
 19. x <- gdns_resolver()
 20. x <- gdns_resolver("1.1.1.1")
 21. }