Преглед на файлове

macOS rdevel is busted in Travis and I don't have time to build a matrix

boB Rudis преди 3 години
родител
ревизия
2314e04a96
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      .travis.yml

+ 0
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -11,4 +11,3 @@ os:
11 11
 r:
12 12
   - oldrel
13 13
   - release
14
-  - devel

Loading…
Отказ
Запис