Преглед на файлове

macOS rdevel is busted in Travis and I don't have time to build a matrix

tags/v0.3.1
boB Rudis преди 3 години
родител
ревизия
2314e04a96
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      .travis.yml

+ 0
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -11,4 +11,3 @@ os:
r:
- oldrel
- release
- devel

Loading…
Отказ
Запис