9 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  boB Rudis c97226ebc3
JSON API endpoint преди 1 година
  boB Rudis 19a2ac82c6
pre-cran flight check преди 2 години
  boB Rudis ed7c02365a
removed dplyr, purrr & tibble dependencies преди 2 години
  boB Rudis ca3e87571f
Fix CRAN tests преди 3 години
  Bob Rudis 2072f5245d moar spf преди 4 години
  Bob Rudis d23e7c9e23 README преди 4 години
  Bob Rudis d39ec0442c bulk_query преди 4 години
  Bob Rudis 4b5d163492 initial commit преди 4 години
  Bob Rudis 3d2969a417 Initial commit преди 4 години