9 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  boB Rudis c97226ebc3
JSON API endpoint před 1 rokem
  boB Rudis 19a2ac82c6
pre-cran flight check před 2 roky
  boB Rudis ed7c02365a
removed dplyr, purrr & tibble dependencies před 2 roky
  boB Rudis ca3e87571f
Fix CRAN tests před 3 roky
  Bob Rudis 2072f5245d moar spf před 4 roky
  Bob Rudis d23e7c9e23 README před 4 roky
  Bob Rudis d39ec0442c bulk_query před 4 roky
  Bob Rudis 4b5d163492 initial commit před 4 roky
  Bob Rudis 3d2969a417 Initial commit před 4 roky