28 Ревизии (c97226ebc3b77d2d75dcae1b7ebda821ced4b80a)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  boB Rudis c97226ebc3
JSON API endpoint преди 1 година
  boB Rudis 018295dbfa
LICENSE преди 2 години
  boB Rudis 19a2ac82c6
pre-cran flight check преди 2 години
  boB Rudis 8b81f02629
fixed bug in bulk_query преди 2 години
  boB Rudis 2702ed26f8
new/addtl column for bulk_query and new RR global data преди 2 години
  boB Rudis ed7c02365a
removed dplyr, purrr & tibble dependencies преди 2 години
  boB Rudis 31eebeba53
fix CRAN checks преди 3 години
  boB Rudis 3418c3b2b5
Fix CRAN checks преди 3 години
  boB Rudis ca3e87571f
Fix CRAN tests преди 3 години
  Bob Rudis 3db61f760b pkgdown преди 4 години
  Bob Rudis f90bd5ce31 cran cmnts преди 4 години
  Bob Rudis b223ee6354 add google DNS url to DESCRIPTION per CRAN req преди 4 години
  Bob Rudis bf31bac83c CRAN преди 4 години
  boB Rudis 2314e04a96 macOS rdevel is busted in Travis and I don't have time to build a matrix преди 4 години
  boB Rudis 1b8cce470e docs / travis / CRAN prep преди 4 години
  boB Rudis 1a73328a1d hosts => entities; edns_client_subnet oversight in bulk_query() преди 4 години
  Bob Rudis 6bca4e7b5d poor travis преди 4 години
  Bob Rudis 218c927c42 added param for travis преди 4 години
  Bob Rudis 366addb6e1 passes_all преди 4 години
  Bob Rudis 2072f5245d moar spf преди 4 години
  Bob Rudis 000a34007d travis badge / README преди 4 години
  Bob Rudis 60a7035362 travis преди 4 години
  Bob Rudis 9abcd8b398 tests преди 4 години
  Bob Rudis d23e7c9e23 README преди 4 години
  Bob Rudis d39ec0442c bulk_query преди 4 години
  Bob Rudis 27ae01bb3f README преди 4 години
  Bob Rudis 4b5d163492 initial commit преди 4 години
  Bob Rudis 3d2969a417 Initial commit преди 4 години