Tools to work with the Google DNS over HTTPS API in R https://cinc.rud.is/web/packages/gdns/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
92B

  1. language: R
  2. sudo: false
  3. cache: packages
  4. os:
  5. - linux
  6. - osx
  7. r:
  8. - oldrel
  9. - release