Tools to work with the Google DNS over HTTPS API in R https://cinc.rud.is/web/packages/gdns/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

24 lines
446B

 1. Version: 1.0
 2. RestoreWorkspace: No
 3. SaveWorkspace: No
 4. AlwaysSaveHistory: Default
 5. EnableCodeIndexing: Yes
 6. UseSpacesForTab: Yes
 7. NumSpacesForTab: 2
 8. Encoding: UTF-8
 9. RnwWeave: Sweave
 10. LaTeX: pdfLaTeX
 11. AutoAppendNewline: Yes
 12. StripTrailingWhitespace: Yes
 13. BuildType: Package
 14. PackageUseDevtools: Yes
 15. PackageInstallArgs: --no-multiarch --with-keep.source
 16. PackageBuildArgs: --resave-data
 17. PackageCheckArgs: --as-cran
 18. PackageRoxygenize: rd,collate,namespace