Tools to work with the Google DNS over HTTPS API in R https://cinc.rud.is/web/packages/gdns/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

14 regels
409 B

library(rvest)
library(tidyverse)
read_html("https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DNS_record_types") %>%
html_node(xpath=".//table[contains(., 'Address record')]") %>%
html_table() %>%
tbl_df() %>%
janitor::clean_names() %>%
select(type=2, name=1, description=4, purpose=5) %>%
filter(name != "ALIAS") %>%
mutate(type = as.numeric(type)) -> resource_record_tbl
use_data(resource_record_tbl)