Tools to work with the Google DNS over HTTPS API in R https://cinc.rud.is/web/packages/gdns/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

28 wiersze
646B

 1. # Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. S3method(as.data.frame,gdns_response)
 3. export("%>%")
 4. export(bulk_query)
 5. export(dig)
 6. export(has_spf)
 7. export(is_hard_fail)
 8. export(is_soft_fail)
 9. export(passes_all)
 10. export(query)
 11. export(spf_exists)
 12. export(spf_includes)
 13. export(spf_ipv4s)
 14. export(spf_ipv6s)
 15. export(spf_ptrs)
 16. export(split_spf)
 17. import(httr)
 18. importFrom(jsonlite,fromJSON)
 19. importFrom(magrittr,"%>%")
 20. importFrom(stats,terms)
 21. importFrom(stringi,stri_detect_fixed)
 22. importFrom(stringi,stri_enc_toutf8)
 23. importFrom(stringi,stri_replace_all_regex)
 24. importFrom(stringi,stri_split_fixed)
 25. importFrom(stringi,stri_split_regex)
 26. importFrom(stringi,stri_trim)