boB Rudis 1 yıl önce
ebeveyn
işleme
78838be2da
Veri tabanında bu imza için bilinen anahtar bulunamadı GPG Anahtar Kimliği: 1D7529BE14E2BBA9
2 değiştirilmiş dosya ile 2 ekleme ve 1 silme
  1. +1
    -0
      R/zzz.R
  2. +1
    -1
      inst/java/log4j.properties

+ 1
- 0
R/zzz.R Dosyayı Görüntüle

@@ -19,6 +19,7 @@
.onLoad <- function(libname, pkgname) {

rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
rJava::.jpackage(pkgname, lib.loc = libname)
rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))

}

+ 1
- 1
inst/java/log4j.properties Dosyayı Görüntüle

@@ -1 +1 @@
log4j.rootLogger=WARN
log4j.rootLogger=ERROR

Yükleniyor…
İptal
Kaydet