Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
302B

 1. # Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. export(Athena)
 3. export(athena_connect)
 4. exportClasses(AthenaConnection)
 5. exportClasses(AthenaDriver)
 6. exportClasses(AthenaResult)
 7. exportMethods(dbConnect)
 8. exportMethods(dbGetQuery)
 9. exportMethods(dbSendQuery)
 10. import(DBI)
 11. import(RJDBC)
 12. import(dplyr)
 13. import(ini)