Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

92 řádky
2.1KB

 1. #' AthenaJDBC
 2. #'
 3. #' @export
 4. setClass("AthenaDriver", representation("JDBCDriver", identifier.quote="character", jdrv="jobjRef"))
 5. #' AthenaJDBC
 6. #'
 7. #' @export
 8. Athena <- function(identifier.quote='`') {
 9. drv <- JDBC(driverClass="com.amazonaws.athena.jdbc.AthenaDriver",
 10. system.file("AthenaJDBC41-1.0.1.jar", package="metis"),
 11. identifier.quote="'")
 12. return(as(drv, "AthenaDriver"))
 13. }
 14. #' AthenaJDBC
 15. #'
 16. #' @export
 17. setMethod(
 18. "dbConnect",
 19. "AthenaDriver",
 20. def = function(drv,
 21. provider = "com.amazonaws.athena.jdbc.shaded.com.amazonaws.auth.EnvironmentVariableCredentialsProvider",
 22. conn_string = 'jdbc:awsathena://athena.us-east-1.amazonaws.com:443/',
 23. schema_name, ...) {
 24. if (!is.null(provider)) {
 25. jc <- callNextMethod(drv, conn_string,
 26. s3_staging_dir=Sys.getenv("AWS_S3_STAGING_DIR"),
 27. schema_name=schema_name,
 28. aws_credentials_provider_class=provider, ...)
 29. } else {
 30. jc <- callNextMethod(drv,
 31. 'jdbc:awsathena://athena.us-east-1.amazonaws.com:443/',
 32. s3_staging_dir=Sys.getenv("AWS_S3_STAGING_DIR"),
 33. schema_name=schema_name,
 34. user = Sys.getenv("AWS_ACCESS_KEY_ID"),
 35. password = Sys.getenv("AWS_SECRET_ACCESS_KEY"))
 36. }
 37. return(as(jc, "AthenaConnection"))
 38. }
 39. )
 40. #' AthenaJDBC
 41. #'
 42. #' @export
 43. setClass("AthenaConnection", contains = "JDBCConnection")
 44. #' AthenaJDBC
 45. #'
 46. #' @export
 47. setClass("AthenaResult", contains = "JDBCResult")
 48. #' AthenaJDBC
 49. #'
 50. #' @export
 51. setMethod(
 52. "dbSendQuery",
 53. "AthenaDriver",
 54. def = function(conn, statement, ...) {
 55. return(as(callNextMethod(), "AthenaResult"))
 56. }
 57. )
 58. #' AthenaJDBC
 59. #'
 60. #' @export
 61. setMethod(
 62. "dbGetQuery",
 63. signature(conn="AthenaConnection", statement="character"),
 64. def = function(conn, statement, ...) {
 65. r <- dbSendQuery(conn, statement, ...)
 66. on.exit(.jcall(r@stat, "V", "close"))
 67. dplyr::tbl_df(fetch(r, -1, block=256))
 68. }
 69. )