Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

13 satır
236B

 1. #' Helpers for Accessing and Querying Amazon Athena
 2. #'
 3. #' Including a lightweight RJDBC shim.
 4. #'
 5. #' @name metis
 6. #' @docType package
 7. #' @author Bob Rudis (bob@@rud.is)
 8. #' @import RJDBC
 9. #' @import DBI
 10. #' @import dplyr
 11. #' @import ini
 12. NULL