Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

6 lines
229 B

.onLoad <- function(libname, pkgname) {
před 3 roky
rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
rJava::.jpackage(pkgname, lib.loc = libname)
rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))
}