Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

1 år sedan
12345
  1. .onLoad <- function(libname, pkgname) {
  2. rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
  3. rJava::.jpackage(pkgname, lib.loc = libname)
  4. rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))
  5. }