Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

6 rader
229 B

.onLoad <- function(libname, pkgname) {
3 år sedan
rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
rJava::.jpackage(pkgname, lib.loc = libname)
rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))
}