24 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  boB Rudis 439ca3503c
log преди 1 година
  boB Rudis 350b6e2ef2
restored contributors преди 1 година
  boB Rudis ef7bed2922
vignette преди 1 година
  boB Rudis 15a5352dc1
passed checks преди 1 година
  boB Rudis 646d4938e8
dplyr bits working преди 1 година
  boB Rudis f61b24cc0b
dplyr bits working преди 1 година
  boB Rudis cea670e412
update преди 1 година
  boB Rudis 55326f2d77
fixed pkg ref преди 1 година
  boB Rudis 041c62da0c
handles types\! преди 1 година
  boB Rudis ab5e07c170
updated options преди 1 година
  boB Rudis 03ae097b95
info abt signals преди 1 година
  boB Rudis a0512cb018
think i fixed the RStudio crashing bug преди 1 година
  boB Rudis 91181e7980
updated JDBC driver преди 1 година
  boB Rudis 3cb5c76989
update преди 1 година
  boB Rudis 0a3e157026
Update to AthenaJDBC42_2.0.2.jar преди 2 години
  boB Rudis b91c192238
update преди 2 години
  Zachary Kurtz 3752344ee8 explicit import of rJava and .jcall преди 2 години
  boB Rudis 4597f96301
beta-update преди 2 години
  Derek Abdine 4f7aa49d6b Use the default provider chain преди 2 години
  boB Rudis b249779c43
cloudyr, more docs, cleanup преди 3 години
  boB Rudis 5fa0e5a6c1
new JAR преди 3 години
  boB Rudis d9d7a06ccb
cleanup before public debut преди 3 години
  boB Rudis a01ab3351f
initial commit преди 3 години