26 Ревизии (15a5352dc1cec7082f19969da7ab60d16e60ff04)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  boB Rudis 15a5352dc1
passed checks преди 2 години
  boB Rudis 646d4938e8
dplyr bits working преди 2 години
  boB Rudis f61b24cc0b
dplyr bits working преди 2 години
  boB Rudis cea670e412
update преди 2 години
  boB Rudis 55326f2d77
fixed pkg ref преди 2 години
  boB Rudis a8567e2377
handles types\! преди 2 години
  boB Rudis 041c62da0c
handles types\! преди 2 години
  boB Rudis ab5e07c170
updated options преди 2 години
  boB Rudis 03ae097b95
info abt signals преди 2 години
  boB Rudis a0512cb018
think i fixed the RStudio crashing bug преди 2 години
  boB Rudis 91181e7980
updated JDBC driver преди 2 години
  boB Rudis 3cb5c76989
update преди 2 години
  boB Rudis dc75fc8352
Update to AthenaJDBC42_2.0.2.jar преди 3 години
  boB Rudis 0a3e157026
Update to AthenaJDBC42_2.0.2.jar преди 3 години
  boB Rudis b91c192238
update преди 3 години
  boB Rudis 049453c5f9
Merge pull request #5 from zdk123/master преди 3 години
  Zachary Kurtz 4df87dca89
Update DESCRIPTION преди 3 години
  Zachary Kurtz 3752344ee8 explicit import of rJava and .jcall преди 3 години
  boB Rudis 8936be95ea
forgot to Imports: readr преди 3 години
  boB Rudis 4597f96301
beta-update преди 3 години
  boB Rudis 9ea7e9f82e
Merge pull request #3 from dabdine-r7/master преди 3 години
  Derek Abdine 4f7aa49d6b Use the default provider chain преди 3 години
  boB Rudis b249779c43
cloudyr, more docs, cleanup преди 4 години
  boB Rudis 5fa0e5a6c1
new JAR преди 4 години
  boB Rudis d9d7a06ccb
cleanup before public debut преди 4 години
  boB Rudis a01ab3351f
initial commit преди 4 години