Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

22 lines
405B

 1. Version: 1.0
 2. RestoreWorkspace: Default
 3. SaveWorkspace: Default
 4. AlwaysSaveHistory: Default
 5. EnableCodeIndexing: Yes
 6. UseSpacesForTab: Yes
 7. NumSpacesForTab: 2
 8. Encoding: UTF-8
 9. RnwWeave: Sweave
 10. LaTeX: pdfLaTeX
 11. StripTrailingWhitespace: Yes
 12. BuildType: Package
 13. PackageUseDevtools: Yes
 14. PackageInstallArgs: --no-multiarch --with-keep.source
 15. PackageBuildArgs: --resave-data
 16. PackageRoxygenize: rd,collate,namespace