Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

25 wiersze
642B

 1. # Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. export(Athena)
 3. export(athena_connect)
 4. export(db_data_type.AthenaConnection)
 5. export(read_credentials)
 6. export(sql_translate_env.AthenaConnection)
 7. export(use_credentials)
 8. exportClasses(AthenaConnection)
 9. exportClasses(AthenaDriver)
 10. exportClasses(AthenaResult)
 11. exportMethods(dbConnect)
 12. exportMethods(dbExistsTable)
 13. exportMethods(dbGetQuery)
 14. exportMethods(dbListFields)
 15. exportMethods(dbListTables)
 16. exportMethods(dbReadTable)
 17. exportMethods(dbSendQuery)
 18. import(DBI)
 19. import(RJDBC)
 20. import(bit64)
 21. importFrom(aws.signature,read_credentials)
 22. importFrom(aws.signature,use_credentials)
 23. importFrom(rJava,.jcall)