Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

13 lines
218B

  1. set_names <- function (object = nm, nm) {
  2. names(object) <- nm
  3. object
  4. }
  5. as_date <- function(x) {
  6. as.Date(x, origin = "1970-01-01")
  7. }
  8. as_posixct <- function(x) {
  9. as.POSIXct(x, origin = "1970-01-01 00:00:00")
  10. }