Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
380B

 1. #' Make 'DNS over HTTPS' Queries
 2. #'
 3. #' - RFC: <https://tools.ietf.org/id/draft-ietf-doh-dns-over-https-05.html>
 4. #' - URL: <https://gitlab.com/hrbrmstr/playdoh>
 5. #' - BugReports: <https://gitlab.com/hrbrmstr/playdoh/issues>
 6. #'
 7. #' @md
 8. #' @name playdoh
 9. #' @docType package
 10. #' @keywords internal
 11. #' @author Bob Rudis (bob@@rud.is)
 12. #' @import httr
 13. #' @importFrom jsonlite fromJSON
 14. NULL