Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

6 regels
87 B

language: R
sudo: false
cache: packages
after_success:
- Rscript -e 'covr::codecov()'