Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 

55 rader
1.4 KiB

# Generated by using Rcpp::compileAttributes() -> do not edit by hand
# Generator token: 10BE3573-1514-4C36-9D1C-5A225CD40393
#' Return the apex/top-private domain from a vector of domains
#'
#' @md
#' @param domains character vector of domains
#' @return character vector
#' @export
apex_domain <- function(domains) {
.Call('_psl_apex_domain', PACKAGE = 'psl', domains)
}
#' Return the public suffix from a vector of domains
#'
#' @md
#' @param domains character vector of domains
#' @return character vector
#' @export
public_suffix <- function(domains) {
.Call('_psl_public_suffix', PACKAGE = 'psl', domains)
}
#' Test whether a domain is a public suffix
#'
#' @md
#' @param domains character vector of domains
#' @return character vector
#' @export
is_public_suffix <- function(domains) {
.Call('_psl_is_public_suffix', PACKAGE = 'psl', domains)
}
#' Separate a domain into component parts
#'
#' @md
#' @param domains character vector of domains
#' @return data frame
#' @export
suffix_extract <- function(domains) {
.Call('_psl_suffix_extract', PACKAGE = 'psl', domains)
}
#' Separate a domain into component parts (`urltools` compatibility function)
#'
#' Compatibility function for those using `urltools::suffix_extract()`
#'
#' @md
#' @param domains character vector of domains
#' @return data frame
#' @export
suffix_extract2 <- function(domains) {
.Call('_psl_suffix_extract2', PACKAGE = 'psl', domains)
}