Przeglądaj źródła

check_wait

master
boB Rudis 3 lat temu
rodzic
commit
1c9d3bad68
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 2A514A4997464560
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +2
    -2
      R/aaa.r

+ 2
- 2
R/aaa.r Wyświetl plik

@@ -20,8 +20,8 @@ check_wait <- function(wait) {
message("The 'wait' parameter cannot be less than 0; auto-changing it to 0")
wait <- 0
} else if (wait>10) {
message("The 'wait' parameter cannot be greater than 10 in render_... calls; auto-changing it to 10")
message("Use the direct lua interface or lua DSL wrapper functions to set higher 'wait' vales.")
message("The 'wait' parameter cannot be greater than 10 in render_ calls; auto-changing it to 10")
message("Use the direct lua interface or lua DSL wrapper functions to set higher 'wait' values.")
wait <- 10
}
wait

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz