Procházet zdrojové kódy

forgot to document a new parameter

master
boB Rudis před 3 roky
rodič
revize
78e713ad03
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 2A514A4997464560
2 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 2 odebrání
  1. +3
    -1
      R/helpers.r
  2. +4
    -1
      man/get_response_body.Rd

+ 3
- 1
R/helpers.r Zobrazit soubor

@@ -2,8 +2,10 @@
#'
#' @md
#' @param har_resp_obj HAR response object
#' @param type return type. If `raw` (default) then a raw vector of the content is returned.
#' If `text` then a character vector.
#' @family splash_har_helpers
#' @return A `raw` vector of the content or `NULL`
#' @return A `raw` vector of the content or `NULL` or a `character` if `type` == `text`
#' @export
get_response_body <- function(har_resp_obj, type=c("raw", "text")) {
type <- match.arg(type, c("raw", "text"))


+ 4
- 1
man/get_response_body.Rd Zobrazit soubor

@@ -8,9 +8,12 @@ get_response_body(har_resp_obj, type = c("raw", "text"))
}
\arguments{
\item{har_resp_obj}{HAR response object}

\item{type}{return type. If \code{raw} (default) then a raw vector of the content is returned.
If \code{text} then a character vector.}
}
\value{
A \code{raw} vector of the content or \code{NULL}
A \code{raw} vector of the content or \code{NULL} or a \code{character} if \code{type} == \code{text}
}
\description{
Retrieve the body content of a HAR entry


Načítá se…
Zrušit
Uložit