boB Rudis před 2 roky
rodič
revize
c691d6cff7
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis GPG Key ID: 1D7529BE14E2BBA9
2 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 3 odebrání
  1. +1
    -1
      README.Rmd
  2. +3
    -2
      README.md

+ 1
- 1
README.Rmd Zobrazit soubor

@ -119,7 +119,7 @@ Suggest more in a feature req!
### Installation
```{r eval=FALSE}
devtools::install_git("https://sr.ht/~hrbrmstr/splashr.git")
devtools::install_git("https://git.sr.ht/~hrbrmstr/splashr")
# or
devtools::install_git("https://gitlab.com/hrbrmstr/splashr.git")
# or


+ 3
- 2
README.md Zobrazit soubor

@ -114,11 +114,12 @@ Suggest more in a feature req!
### Installation
``` r
devtools::install_git("https://sr.ht/~hrbrmstr/splashr.git")
devtools::install_git("https://git.sr.ht/~hrbrmstr/splashr")
# or
devtools::install_git("https://gitlab.com/hrbrmstr/splashr.git")
# or
devtools::install_github("hrbrmstr/splashr")```
devtools::install_github("hrbrmstr/splashr")
```
### Usage


Načítá se…
Zrušit
Uložit