Bladeren bron

README

master
boB Rudis 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
c691d6cff7
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: 1D7529BE14E2BBA9
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 4 en 3 verwijderingen
  1. +1
    -1
      README.Rmd
  2. +3
    -2
      README.md

+ 1
- 1
README.Rmd Bestand weergeven

@ -119,7 +119,7 @@ Suggest more in a feature req!
### Installation
```{r eval=FALSE}
devtools::install_git("https://sr.ht/~hrbrmstr/splashr.git")
devtools::install_git("https://git.sr.ht/~hrbrmstr/splashr")
# or
devtools::install_git("https://gitlab.com/hrbrmstr/splashr.git")
# or


+ 3
- 2
README.md Bestand weergeven

@ -114,11 +114,12 @@ Suggest more in a feature req!
### Installation
``` r
devtools::install_git("https://sr.ht/~hrbrmstr/splashr.git")
devtools::install_git("https://git.sr.ht/~hrbrmstr/splashr")
# or
devtools::install_git("https://gitlab.com/hrbrmstr/splashr.git")
# or
devtools::install_github("hrbrmstr/splashr")```
devtools::install_github("hrbrmstr/splashr")
```
### Usage


Laden…
Annuleren
Opslaan