boB Rudis 1 rok temu
rodzic
commit
c691d6cff7
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 1D7529BE14E2BBA9
2 zmienionych plików z 4 dodań i 3 usunięć
  1. +1
    -1
      README.Rmd
  2. +3
    -2
      README.md

+ 1
- 1
README.Rmd Wyświetl plik

@@ -119,7 +119,7 @@ Suggest more in a feature req!
### Installation

```{r eval=FALSE}
devtools::install_git("https://sr.ht/~hrbrmstr/splashr.git")
devtools::install_git("https://git.sr.ht/~hrbrmstr/splashr")
# or
devtools::install_git("https://gitlab.com/hrbrmstr/splashr.git")
# or


+ 3
- 2
README.md Wyświetl plik

@@ -114,11 +114,12 @@ Suggest more in a feature req!
### Installation

``` r
devtools::install_git("https://sr.ht/~hrbrmstr/splashr.git")
devtools::install_git("https://git.sr.ht/~hrbrmstr/splashr")
# or
devtools::install_git("https://gitlab.com/hrbrmstr/splashr.git")
# or
devtools::install_github("hrbrmstr/splashr")```
devtools::install_github("hrbrmstr/splashr")
```

### UsageŁadowanie…
Anuluj
Zapisz