boB Rudis преди 3 години
родител
ревизия
d2f5ef4482
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .travis.yml

+ 1
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -11,7 +11,7 @@ services:

before_install:
- docker pull hrbrmstr/splashttpd
- docker run -p 5023:5023 -p 8050:8050 -p 8051:8051 hrbrmstr/splashttpd
- docker run -p 5023:5023 -p 8050:8050 -p 8051:8051 -d hrbrmstr/splashttpd
- docker ps -a

r:


Loading…
Отказ
Запис