Kaynağa Gözat

more Travis (magick)

0.6.0
boB Rudis 2 yıl önce
ebeveyn
işleme
fffadd0fec
Veri tabanında bu imza için bilinen anahtar bulunamadı GPG Anahtar Kimliği: 1D7529BE14E2BBA9
1 değiştirilmiş dosya ile 21 ekleme ve 18 silme
  1. +21
    -18
      .travis.yml

+ 21
- 18
.travis.yml Dosyayı Görüntüle

@ -17,24 +17,27 @@ env:
- dist: trusty
r_check_args: '--ignore-vignettes'
r_build_args: '--no-build-vignettes'
addons:
apt:
update: true
sources:
- sourceline: 'ppa:opencpu/imagemagick'
packages:
- libmagick++-dev
- librsvg2-dev
- libwebp-dev
- libpoppler-cpp-dev
- libtesseract-dev
- libleptonica-dev
- tesseract-ocr-eng
- r-cran-rgdal
- libfftw3-dev
- cargo
bioc_packages:
- EBImage
addons:
apt:
update: true
sources:
- sourceline: 'ppa:opencpu/imagemagick'
- sourceline: 'ppa:ubuntugis/ppa'
packages:
- libmagick++-dev
- librsvg2-dev
- libwebp-dev
- libpoppler-cpp-dev
- libtesseract-dev
- libleptonica-dev
- tesseract-ocr-eng
- r-cran-rgdal
- libfftw3-dev
- cargo
bioc_packages:
- EBImage
before_install:
- docker pull scrapinghub/splash:3.2


Yükleniyor…
İptal
Kaydet