11 Ревизии (55adc4feb3986f11baec55511e5db7830c17c075)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  boB Rudis fffadd0fec
more Travis (magick) преди 1 година
  boB Rudis 27cd1cab80
more Travis преди 1 година
  boB Rudis c4f5e2ffd3
travis преди 1 година
  boB Rudis dea91f514e
travis преди 1 година
  boB Rudis 34023fc086
cleanup & travis преди 1 година
  boB Rudis e54dc2bbcb
appveyor tests преди 3 години
  boB Rudis 9aeb2c923f
Splash 3.0 and docker pacakge test on Travis преди 3 години
  boB Rudis d2f5ef4482 detach docker преди 3 години
  boB Rudis d63a0c43d7 better tests. trying a Docker Travis config преди 3 години
  boB Rudis 5c2b43b154 initial commit преди 3 години