11 Ревизии (55adc4feb3986f11baec55511e5db7830c17c075)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  boB Rudis 55adc4feb3
updated vignette преди 1 година
  boB Rudis 78e713ad03
forgot to document a new parameter преди 3 години
  boB Rudis fc77b059c2
working on vignettes преди 3 години
  boB Rudis a7c5406264
Docs преди 3 години
  boB Rudis 7d6af4cf5d fix CRAN check errors преди 3 години
  boB Rudis 4a1320a595 a few new DSL & helper functions преди 3 години
  boB Rudis fbc8b84c35 fixed some dox, added generic lua add function to DSL; properly named as_response преди 3 години
  boB Rudis 950c555c98 ran CRAN checks and cleaned the code up a bit преди 3 години
  boB Rudis 4ef5b7a1aa make httr functions and response objects from HAR entries преди 3 години
  boB Rudis e714a2d4e0 helpers преди 3 години
  boB Rudis 5b3457fbbf response object helpers преди 3 години