4 Коміти (55adc4feb3986f11baec55511e5db7830c17c075)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  boB Rudis 55adc4feb3
updated vignette 1 рік тому
  boB Rudis 713450e229
CRAN test 1 рік тому
  boB Rudis 36b748ba81
replaces 'docker' with 'stevedore'; fixed minor cran checks 1 рік тому
  boB Rudis 7965e8d624
some tweaks before dinner 2 роки тому