7 Ревизии (55adc4feb3986f11baec55511e5db7830c17c075)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  boB Rudis 55adc4feb3
updated vignette преди 1 година
  boB Rudis 713450e229
CRAN test преди 1 година
  boB Rudis 36b748ba81
replaces 'docker' with 'stevedore'; fixed minor cran checks преди 1 година
  boB Rudis 36ce5660a6
removed clipr преди 2 години
  boB Rudis a7c5406264
Docs преди 3 години
  boB Rudis fbc8b84c35 fixed some dox, added generic lua add function to DSL; properly named as_response преди 3 години
  boB Rudis e3b9e8fb74 Added a few new dsl functions (mouse & kbd funcs) and a new example in the README преди 3 години