Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

5 řádky
224B

  1. `%l0%` <- function(x, y) if (length(x) == 0) y else x
  2. `%||%` <- function(x, y) if (is.null(x)) y else x
  3. `%@%` <- function(x, name) attr(x, name, exact = TRUE)
  4. `%nin%` <- function(x, table) match(x, table, nomatch = 0) == 0